Khamis, 5 Ogos 2010

MAJLIS BERBUKA PUASA & INFAQ BULAN RAMADHAN

ن أبي هريرة أن أعرابياً أتى النبي r فقال: يا رَسُول اللَّهِ! دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. قال: (تعبد اللَّه لا تشرك به شيئاً، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان) قال: والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا. فلما ولى قال النبي r : (من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة؛ فلينظر إلى هذا) مُتَّفَقٌ عَلَيهِ.
Dari Abu Huraira radhiyallahu `anhu bahwa seorang Arab Baduwi menemui Nabi shallallahu `alaihi wasallam lalu berkata, “Wahai Rasulullah! beritahu aku suatu amalan, bila aku mengerjakannya, aku masuk surga?”, Beliau bersabda : “Beribadahlah kepada Allah dan jangan berbuat syirik kepada-Nya, dirikan shalat, bayarkan zakat yang diwajibkan, dan berpuasa di bulan Ramadhan,” ia berkata, “Aku tidak akan menambah amalan selain di atas”, tatkala orang tersebut keluar, Nabi shallallahu `alaihi wasallam bersabda : “Siapa yang ingin melihat seorang lelaki dari penghuni surga maka lihatlah orang ini”. Muttafaq ’alaih. [1]
Allah SWT, adalah Dzat yang Maha Suci dan tidak akan menerima kecuali hal-hal yang suci dan baik, demikian juga shadaqah kecuali dari harta yang suci dan halal. Rasulullah SAW bersabda:
عن أبي هريرة t قال : قال رَسُول اللَّهِ r : ( من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب- ولا يقبل اللَّه إلا الطيب-؛ فإن اللَّه يقبلها بيمينه، ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فُلُوَّهُ ، حتى تكون مثل الجبل) مُتَّفَقٌ عَلَيهِ.
Dari Abu Huraira radhiyallahu `anhu , ia berkata : “Rasulullah shallallahu `alaihi wasallam bersabda : “Siapa yang bersedekah dengan sebiji kurma yang berasal dari usahanya yang halal lagi baik maka sesungguhnya Allah menerima sedekah tersebut dengan tangan kanan-Nya kemudian Allah menjaga dan memeliharanya untuk pemiliknya seperti seseorang di antara kalian yang menjaga dan memelihara anak kudanya. Hingga sedekah tersebut menjadi sebesar gunung.” Muttafaq ’alaih. [2]

Zakat, infaq dan sadaqah memiliki fadhilat dan faedah yang sangat banyak, bahkan sebagian ulama telah menyebutkan lebih dari duapuluh faedah, diantaranya:
1- Ia mampu meredakan kemurkaan Allah kepada hambanya, Rasulullah SAW, bersabda: " Sesungguhnya sadaqah secara sembunyi-sembunyi mampu memadamkan kemurkaan Rabb (Allah)" (Shahih At-targhib)
2- Menghapuskan kesalahan seorang hamba, beliau bersabda: "Dan Shadaqah bisa menghapuskan kesalahan sebagaimana air memadamkan api" (Shahih At-targhib)
3- Orang yang besedekah dengan ikhlas akan mendapatkan perlindungan dan naungan Arsy di hari kiamat. Rasulullah saw bersabda: "Tujuh kelompok yang akan mendapatkan naungan dari Allah pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungan-Nya diantaranya yaitu: "Seseorang yang menyedekahkan hartanya dengan sembunyi-sembunyi sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya." (Muttafaq 'alaih)
4- Sadaqah sebagai ubat bagi berbagai penyakit baik penyakit jasmani maupun rohani. Rasulullah saw, bersabda: "Ubatilah orang-orang yang sakit diantaramu dengan shadaqah." (Shahih At-targhib) beliau juga bersabda kepada orang yang mengeluhkan tentang kekerasan hatinya: "Jika engkau ingin melembutkan hatimu maka berilah makan pada orang miskin dan usaplah kepala anak yatim." (HR. Ahmad)
5- Sebagai penolak berbagai macam bencana dan musibah.
6- Orang yang berinfaq akan didoakan oleh malaikat setiap hari sebagaimana sabda Rasulullah saw: "Tidaklah datang suatu hari kecuali akan turun dua malaikat yang salah satunya mengatakan, "Ya, Allah berilah orang-orang yang berinfaq itu balasan, dan yang lain mengatakan, "Ya, Allah berilah pada orang yang bakhil kebinasaan (hartanya)." (Muttafaq 'alaihi)
7- Orang yang membayar zakat ,Allah akan memberkati hartanya, Rasulullah saw bersabda: "Tidaklah sadaqah itu mengurangi harta." (HR. Muslim)
8- Allah akan melipatgandakan pahala orang yang bersedekah, (QS. Al-Baqarah: 245)
9- Sedaqah merupakan penanda keimanan seseorang, Rasulullah saw bersabda, "Sadaqah merupakan bukti (keimanan)." (HR.Muslim)
10- Shadaqah merupakan pembersih harta dan mensucikannya dari kotoran, sebagaimana wasiat beliau kepada para pedagang, "Wahai para pedagang sesungguhnya jual beli ini dicampuri dengan perbuatan sia-sia dan sumpah oleh karena bersihkanlah ia dengan shadaqah." (HR. Ahmad, Nasai dan Ibnu Majah juga disebutkan dalam Shahih Al-Jami').
Inilah beberapa manfaat dan hikmah dari zakat, infaq, dan sadaqah yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah, kita memohon semoga Allah SWT menjadikan kita termasuk orang-orang yang senang berinfaq dan bershadaqah serta menunaikan zakat dengan ikhlas karena mengharap wajah dan keridhaan-Nya, amin ya rabbal 'alamin.

Sumber:
-Mukhtashar al-Fiqh al-Islamy, Muhammad At-Tuwaijry.
-Shadaqah, fadhailuha wa anwa'uha, Dar-Al Qashim

Maka marilah kita mengajak diri kita dan orang lain untuk berlumba-lumba di bulan Ramadhan ini dengan amalan sedekah-infaq, infaq dan infaq lagi! .Rasulullah saw sangat pemurah bersedekah tidak terkira banyaknya di bulan Ramadan. Jangan kedekut-bersedekahlah walaupun hanya dengan separuh buah tamar.

Assalamualaikum,
Sebagaimana biasa, pihak MATRI menganjurkan derma dan sumbangan untuk tujuan mendapatkan dana bagi menampung kos majlis berbuka puasa , sumbangan kepada fakir miskin / anak yatim dan pembinaan bangunan tambahan SRIM.
1. PROGRAM BERBUKA PUASA BERSAMA PELAJAR-PELAJAR MATRI PADA SETIAP PETANG JUMAAT.
Terbuka kepada semua ahli Korahmah, PIBG SRIM/MATRI, dan masyarakat sekitar.
Sumbangan kewangan, juadah berbuka puasa amat dialu-alukan.
2. KUTIPAN DERMA UNTUK ANAK YATIM, FAKIR & MISKIN.

Borang penyertaan , 2x klik untuk pembesaran image. sila cetak semula dan sebarkan kepada rakan-rakan/facebook/blog.


3. DERMA UNTUK MEMBINA BANGUNAN TAMBAHAN SEKOLAH RENDAH (AGAMA) SERI MELATI sila rujuk:
http://srimmatri.blogspot.com/